Vård och omsorg

VÅRD & OMSORG

För dig som vill arbeta som undersköterska


Vård och omsorgsprogrammet för vuxna är en yrkesutbildning som förbereder för alla typer av arbeten inom vård och omsorg. 

Efter genomgången utbildning får du ett diplom att du är godkänd av Vård- och omsorgscollege, där utbildning finns certifierad.

Utbildningen ges nu på distans med närträffar för praktiska moment.


Anställningsgaranti för de som blir godkända vid Vilhelmina Lärcentrums VOC-utbildning. Läs mer HÄR (länk).


Är du inte skriven i Vilhelmina kommun? Du är så välkommen med ansökan, men informera vuxenutbildningen i din hemkommun om att du vill läsa hos oss.

Om utbildningen

Tid

2024-08-26 - 2025-01-10 (20v)

2025-01-13 - 2025-06-13 (22v)

2025-08-18 - 2026-01-09 (21v)


Ansökan

Ansökan är stängd!

Sista ansökningsdag 2024-05-12


Har du tidigare erfarenheter/kunskaper inom vård och omsorg har du möjlighet att validera delar av utbildningen.

Ansökan om validering görs smidigast innan utbildningsstart.
Läs mer om validering


Studiemedel

Utbildningen är studiemedelsberättigad från CSN


Kostnader för deltagaren

Utbildningen är gratis, men du bekostar själv studielitteratur och vaccination


Kostnader för hemkommunen

45 kr/poängVård och omsorgscollege

Vilhelmina Lärcentrum är ett nationellt certifierat Vård och omsorgscollege. Det innebär att vi har:

• kvalitetssäkrade utbildningar och verksamheter inom vård och omsorg.

• ledningsgrupp bransch och skola som utvecklar utbildningen gemensamt.

• utbildningar till vuxna som söker ny karriär samt till redan anställd personal som är i behov av kompetensutveckling.


För att erhålla ett diplom från VOC krävs Samhällskunskap 1a1 (SAMSAM01a1 50p) och Svenska 1 (SVESVE01 100p) eller Svenska som andraspråk 1 (SVASVA01 100p)


Mer info om Vård och Omsorgscollege

Vilka förkunskaper behöver jag?

Du behöver:  

Slutbetyg från grundskola + Svenska A/Svenska 1 på gymnasial nivå. Om restplatser uppstår gör vi en bedömning om du har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen med enbart slutbetyg från grundskola.

Var studerar jag?

Närträffar: Vilhelmina Lärcentrum, Skolgatan 12, Vilhelmina

Övrig tid: Fjärrundervisning

Lärare

Ann-Charlotte Lindström


Utbildningsupplägg

Utbildningen genomförs via fjärrundervisning kombinerat med fysiska träffar.

Fysiska träffar för praktiska moment 4 - 5 gånger per termin. Övrig tid bedrivs undervisningen via läroplattformen Microsoft Teams.

Studierna bedrivs på heltid.


Ingående kurser

Läs om ingående kurser


Litteratur

Information om vilken kurslitteratur du behöver får du vid utbildningsstart.


Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

I utbildningen ingår tre praktikperioder fyra veckor per termin. Möjlighet finns att göra delar av din praktik på din hemort. Placeringarna är inom äldreomsorgen, LSS - omsorgen och hälso/sjukvården.


Du måste vara beredd på att göra praktik i annan kommun.Praktikplatserna är begränsade i Vilhelmina och därför är andra praktikorter i utbildningen en realitet.


Innan praktikperioden börjar ska du säkerställa att du har skydd mot TBC och är vaccinerad mot Hepatit B. Deltagare inom vuxenutbildningen bekostar själv sin vaccinering. Du kan uppmanas att visa ditt vaccineringskort på Lärcentrum.

Vi kan begära utdrag ur belastningsregistret inför praktiken.Skyddad yrkestitel

Efter avslutad utbildning kan du ansöka om skyddad yrkestitel som undersköterska om nedanstående punkter är uppfyllda:


  • 1 350 gymnasiepoäng i ämnen, kurser eller från gymnasie- eller komvuxarbete med inriktning mot vård och omsorg
  • 100 gymnasiepoäng i svenska eller svenska som andraspråk
  • 50 gymnasiepoäng i samhällskunskap.Boendepaket i Vilhelmina

Vi har samlat våra förslag på boenden i Vilhelmina här (länk)
Kommunen erbjuder nu en anställning till alla elever som genomför vård och omsorgs-utbildningen med godkända betyg.


2021-05-05 Protokoll Socialnämnden Vilhelmina kommun

SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR
- att införa en anställningsgaranti för de som blir godkända vid Malgomajskolans eller Vilhelmina Lärcentrums VOC-utbildning.
- att anställningsgarantin gäller under förutsättning att personen bedöms  som personligt lämplig för arbete inom vård- och omsorg och LSS-verksamheten.
- att socialchefen beslutar om praktik som utförs under utbildningen ska vara betald eller ej och även hur mycket arbetstidsförkortning som kan medges.

Se beslutet här!

Tillsvidareanställd

TILLSVIDAREANSTÄLLD

FÖR HANDLEDARE

INGÅENDE KURSER

TERMIN 1


2024-08-26 - 2025-01-10 (20v)


SOASOC01

Social omsorg 1

100p


FUTFUN01

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

100p


PSYPSK01

Psykologi 1

50p


OMVOMV01

Omvårdnad 1

100p


ANOANA01

Anatomi och fysiologi 1

50p


ANOANA02

Anatomi och fysiologi 2

50pAPL 4v (Äldreomsorgen/LSS)Totalt

450p

TERMIN 2


2025-01-13 - 2025-06-13 (22v)


FUTFUN02

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning

100p


OMVOMV02

Omvårdnad 2

50p


HAOHAL01

Hälso- och sjukvård 1

100p


PSYPSY01

Psykiatri 1

100p


GERGER0

Gerontologi och geriatrik

100p


APL 4v (LSS/Sjukvård)Totalt

450p

TERMIN 3


2025-08-18 - 2026-01-09 (21v)


HAOHAL02

Hälso- och sjukvård 2

100p

OMVOMV02

Omvårdnad 2

50p

SOASOC02

Social omsorg 2

100p


PSYPSY02

Psykiatri 2

100p

VADVAD00S

Vård- och omsorg specialisering

100p
APL 4v (LSS/Sjukvård)Totalt

450p

LITTERATURFÖRTECKNING

TERMIN 1


Ny litteratur pga nationella ändringar i utbildningsplanen  

TERMIN 2


Ny litteratur pga nationella ändringar i utbildningsplanen

TERMIN 3


Ny litteratur pga nationella ändringar i utbildningsplanen

Ställ din fråga här

Sara Danielsson


SYV/Utbildningsledare


telefon: 073-842 99 20

e-post: sara.danielsson@vilhelmina.se