Högskola på distans

HÖGSKOLEUTBILDNING PÅ DISTANS

Sjuksköterske-

programmet

Decentraliserad utbildning till Vilhelmina

Start hösten 2023 

Arbetsterapeut

Kreativ problemlösare med intresse för människors utveckling

Start hösten 2023