Energiingenjör

ENERGIINGENJÖR


Vill du vara med och bidra till hållbar utveckling inom en framtidsbransch?
Då ska du välja FEI:s yrkeshögskoleutbildning till energiingenjör! Du lär dig om energi-, teknik- och klimatfrågor för att på många olika sätt kunna skapa energieffektiva lösningar.

 

Som energiingenjör arbetar du med att hitta nya, och utveckla befintliga, energieffektiva lösningar för ett hållbart samhälle. Ditt arbete kan exempelvis handla om att följa upp energiförbrukningen i fastigheter, utforma energistrategier inom ett företag, eller skapa ett gott inomhusklimat i allt ifrån kontor till bostäder. Du kan även delta i byggprojekt för att se till att energikraven uppfylls för nya byggnader, eller ge stöd i energifrågor vid ombyggnation av fastig- heter. Arbetsuppgifterna är många och det är en expansiv bransch!


Efter avslutad utbildning kan du arbeta som: 

- Energiingenjör

- Energirådgivare

- Energispecialist

- Energistrateg
- Projektledare inom hållbara system

Om utbildningen

Tid

Start 4 september 2023.

80 veckor varav 22 veckor Lärande i arbete (LIA)


Ansökan

Klicka här för att komma till FEI:s hemsida med mer info och digital ansökan!


Studiemedel

Utbildningen är studiemedelsberättigad från CSN


Kostnader för deltagaren

Utbildningen är gratis, men du bekostar själv studielitteratur.


Mer om utbildningen

Läs mer hos FEI.

Vilka förkunskaper behöver jag?

- Grundläggande behörighet för yrkeshögskolan
- Särskilda behörigheter: Energiteknik 1, eller Fysik 1 och Matematik 2
- Reell kompetens: om du saknar formella meriter, till exempel gymnasieexamen eller slutbetyg från gymnasieskolan, kan FEI göra en bedömning av din reella kompetens

Var studerar jag?

Vilhelmina Lärcentrum via FEIFLEX.

Ingående kurser 5p/vecka

Ekonomiochinvesteringsbedömning 20 

Energidistribution 30 

Energieffektiviseringsteknik 20 

Energiförsörjningssystem 20 

Energiproduktion 30 

Engelska som fackspråk 15 

Entreprenadjuridik 10 

Examensarbete 30 

Kyl- och värmepumpsteknik 15 

Lärande i Arbete 1 60 

Lärande i Arbete 2 70 

Miljöcertifiering och hållbarhet 20 

Projektledningochprojektmetodik 20 

Styr-ochreglerteknik 20 

Tillämpadenergiberäkning 20


Poäng (YH)

400p


Boendepaket i Vilhelmina

Vi har samlat våra förslag på boenden i Vilhelmina HÄR (länk).


Aktiviteter i Vilhelmina

Vi har samlat förslag på aktiviteter att göra i Vilhelmina under din vistelse här (länk).


Sara Danielsson


SYV/Utbildningsledare


telefon: 073-842 99 20

e-post: sara.danielsson@vilhelmina.se

Ställ din fråga här