Vindkraftstekniker

VINDKRAFTSTEKNIKER

15 ledande vindkraftsföretag samarbetar om utbildningen i Vilhelmina


Vindkraftstekniker är en yrkeshögskola för dig som vill arbeta med service- och underhållsarbeten i vindkraftsparker.

Utbildningen pågår under 1,5 år (60 veckor) och har 35 studerandeplatser.


Flera teoretiska moment är på distans, med lektioner på fjärr och distansuppgifter, men du behöver vara för plats för laborationer och moment som krävs för de praktiska inslagen. 

30 % (19 veckor) av utbildningstiden utgörs av LIA, lärande i arbete dvs. praktik.

Den här yrkeshögskolan ges i samarbete med 15 ledande vindkraftsföretag i Sverige och världen.
Vi har tagit fram utbildningen tillsammans, för att utbildningen ska innehålla de kompetenser som branschen efterfrågar.
Företagen finns i ledningsgruppen tillsammans med studeranderepresentanter och utbildningsanordnare för styrning och ledning av utbildningen.


En del företag vi samarbetar med erbjuder provanställning efter godkänd utbildning och väl utförd LIA period vid företaget. Villkoren kan variera mellan företagen. 

Dessa företag är RWE Renewables Sverige AB , Vestas Wind Systems A/S, Swire Renewable Sweden, Enercon och Vattenfall AB.

Om utbildningen

Broschyr om utbildningen

Film


Ansökan

Ansökan är stängd för start till hösten 2024.

Ansökan öppnar våren 2025 för start hösten 2025.

B-körkort är ett måste för att kunna genomföra LIA perioderna samt för att erhålla arbete som vindkraftstekniker.


Introduktion

Läs vårt introduktionsmaterial till deltagare om utbildningen.


Studiemedel

Utbildningen är studiemedelsberättigad från CSN


Kostnader för deltagaren

Utbildningen är gratis, men du bekostar själv studielitteratur, resor och boende vid fysiska träffar och LIA.


Medverkande företag

Arise

Enercon

Energiservice

Fred Olsen Renewables AB

Jämtkraft AB

Nordex SE

OX2

Ramboll

RWE Renewables Sverige AB

Siemens Gamesa

Statkraft

Vasavind

Vattenfall AB

Vestas Wind Systems A/S

Swire Renewable Energy


Provanställning

En del företag vi samarbetar med erbjuder provanställning efter godkänd utbildning och väl utförd LIA vid företaget. Villkoren kan variera mellan företagen.

Dessa företag är RWE Renewables Sverige AB , Vestas Wind Systems A/S, Enercon, Swire Renewable Energy och Vattenfall AB.


Arbetslivets kompetenskrav


 1. felsöka och vidta lämpliga åtgärder för felavhjälpning

 2. förmåga att självständigt organisera sitt arbete och ta ansvar för utförandet

 3. hantera styr och reglersystem

 4. kunna arbeta säkert på hög höjd och i trånga utrymmen

 5. kunna utföra arbete på ett arbetsmiljösäkert sätt

 6. kunna utföra förekommande mekaniskt och hydrauliskt underhållsarbete i vindkraftverk

 7. kunna utföra vanligt förekommande service, drift och underhållsarbete i vindkraftverk

 8. kvalitetsmedveten med god dokumentations- och kommunikationsförmåga på svenska och
  engelska

 9. skall uppfylla de fysiska och psykiska kraven för att arbeta på hög höjd

Tid

2024-09-09 - 2025-12-12


Sista ansökningsdag 15 maj 2024


Beslut om antagning 23 maj 2024


Antal

35 platser

Studieort är Vilhelmina


Broschyr och film om utbildningen

Vilka förkunskaper behöver jag?

Du behöver:  

- Gymnasieexamen eller motsvarande

- Alternativt Reell kompetens, läs mer här 


Viktigt att veta

- B-körkort är ett måste för att kunna genomföra LIA-perioderna samt för att erhålla arbete som vindkraftstekniker.


- För att få arbeta som vindkraftstekniker behöver du godkänd hälsokontroll enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift,  AFS 2023:16, klättring vid stor nivåskillnad. 

Om du blir antagen till utbildningen innebär detta att du behöver göra en hälsokontroll under juni månad. Du kan välja själv var du gör den och vid uppvisande av kvitto till utbildningsanordnaren får du tillbaka ditt utlägg upp till max 3000kr. 

 


Var studerar jag?

De teoretiska momenten är på distans med fjärrlektioner men du behöver vara på plats för laborationer och moment som krävs för de praktiska inslagen.

30 % (19 veckor) av utbildningstiden utgörs av LIA, lärande i arbete dvs. praktik.

Ingående kurser 

(5 yh-poäng läses per vecka)

Administration-IT 5p 

Arbetsmiljö och säkerhet 15p 

Drift och underhållsteknik 20p

Elkraft för vindkrafttekniker 10p

Elektronik och kraftelektronik 25p

Ellära för vindkrafttekniker 30p

Hydraulik och mekanik 20p 

LIA 1 25p

LIA 2 30p

Styr-, mät- och reglerteknik 25p

Teamarbete för vindkrafttekniker 5p 

Vindkraft från idé till driftsatt park 15p 

Vindkraftsanläggningar 10p

Vindkraftsteknik 15p

LIA 3 40p

Examensarbete 10p

Totalt 300 yrkeshögskolepoäng


Poäng (YH)

300p (5p/vecka), 60 veckor


Boendepaket i Vilhelmina

Vi har samlat våra förslag på boenden i Vilhelmina HÄR (länk).


Aktiviteter i Vilhelmina

Vi har samlat förslag på aktiviteter att göra i Vilhelmina under din vistelse här (länk).


Mer info

När du jobbar som Vindkraftstekniker så kan det vara aktuellt med säkerhetsklassning eller utdrag från belastningsregistret.


Artiklar 

Pressmeddelande


Chatarina Vesterlund


Utbildningsledare


telefon: 072-451 76 47

e-post: chatarina.vesterlund@vilhelmina.se


Mona Sehlin

Utbildningsledare


telefon: 076-139 52 90

e-post: mona.sehlin@vilhelmina.se

Välkommen att kontakta oss om du har frågor