Handledarpärm

Information för handledare

Vård och omsorg


Om utbildningen 

 

Vård och omsorgsprogrammet för vuxna är en yrkesutbildning som förbereder för alla typer av arbeten inom vård och omsorg.

Efter genomgången utbildning får du ett diplom att du är godkänd av Vård och omsorgscollege, där utbildning finns certifierad (...läs mer)