Barnskötare

BARNSKÖTAREFör dig som vill jobba med barn


Barnskötare är ett pedagogiskt yrke. Tycker du om att bidra till barnens utveckling och ge barnen en god grund för fortsatt lärande?


Förskolan ska vara en rolig och trygg plats, där du kan ge barnen en möjlighet att upptäcka, inspirera, utforska, få den uppmärksamhet de behöver, leka och lära. Delta i utomhusaktiviteter, ge extra stöd till barn som behöver det, ha ett bra samarbete mellan hem och förskolan, samt kollegor.


Med Barnskötarutbildning kommer du att utveckla dina förmågor och få rätt pedagogiskt förhållningssätt. Läs om Jesper och Ghazal som utbildade sig till barnskötare 2022-2023 hos oss.


Vilhelmina Lärcentrum genomför Barnskötarutbildning i samarbete med förskolorna i Västerbottens inland. Nationellt yrkespaket med kurser från Barn- och Fritidsprogrammet för arbete inom pedagogisk verksamhet.


Är du inte skriven i Vilhelmina kommun? Du är så välkommen med ansökan, men informera snarast vuxenutbildningen i din hemkommun.

Om utbildningen

Barnskötare

Hur blir jag barnskötare?

Intervju med två personer som gått utbildningen till barnskötare


Intervju med Jesper och Ghazal som gått barnskötarutbildningen och som nu jobbar som barnskötare. Läs mer!

Tid

Pågående utbildning

Termin 1: 2023-01-16 till 2023-07-14 (26v)

Termin 2: 2023-08-21 till 2023-12-29 (20v)

Termin 3: 2024-01-08 till 2024-06-09 (22v)


Utbildning med start hösten 2024:

Termin 1: 2024-08-12 - 2024-12-27 (20v)

Termin 2: 2025-01-06 - 2025-06-27 (25v)

Termin 3: 2025-08-11 - 2025-12-26 (20v)


Ansökan

Klicka här för att göra en sen ansökan

Sista ansökningsdag 2024-05-12. Sen ansökan öppen!


Antagning görs med stöd av intervjuer.

Om du blir kallad till intervju, ta med dig ett utdrag ur belastningsregistret för arbete inom skola eller förskola.


Studiemedel

Utbildningen är studiemedelsberättigad från CSN.


Kostnader för deltagaren

Utbildningen är gratis, men du bekostar själv studielitteratur.


Kostnader för hemkommunen

43,75 kr/poäng.

Vi rekommenderar:

Svenska/svenska som andraspråk på grundläggande nivå.

Var studerar jag?

På distans eller på plats. Vissa moment är obligatoriska på plats på Vilhelmina Lärcentrum. 

Vilhelmina Lärcentrum

Schema

Preliminärt schema:
Mål

Utbildningens mål:

 • förmåga att arbeta med barns och ungas växande och lärande utifrån deras förutsättningar.

 • förmåga att samverka, samarbeta och kommunicera.

 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

 • kunskaper om olika pedagogiska verksamheter.

 • kunskaper om människors lärande och levnadsmiljöer.

 • kunskaper om arbetsmiljö- och arbetsorganisationsfrågor samt förmåga att arbeta säkert

  och ergonomiskt.

 • kunskaper om grundläggande demokratiska värden och internationella överenskommelser

  och riktlinjer som styr olika verksamheter.Utbildningsplan

Termin 1

Kommunikation
Lärande och Utveckling
Människors Miljöer
Pedagogiskt Ledarskap

Orienteringskurs


Termin 2

Grundläggande Vård och Omsorg (Barnomsorg)
Hälsopedagogik
Etnicitet och Kulturmöten
Skapande verksamhet


Termin 3

Pedagogiskt arbete
Specialpedagogik
Barns Lärande och Växande
Pedagogiska Teorier och Praktiker


Ingående kurser

SOIETN0 Etnicitet och kulturmöten 100 p

GRUGRD0 Grundläggande vård och omsorg, 100 p

HALHAL0 Hälsopedagogik 100 p

PEDKOU0 Kommunikation, 100 p

PEDLÄR0 Lärande och utveckling, 100 p

PEDMÄI0 Människors miljöer, 100 p

PEDPED0 Pedagogiska teorier och praktiker, 100 p

PEDPEG0 Pedagogiskt ledarskap, 100 p

SPCSPE01 Specialpedagogik 1, 100 p

PEDBAS0 Barns lärande och växande, 100 p

PEGPEA0 Pedagogiskt arbete, 200 p

PEGSKP Skapande verksamhet, 100 p

Orienteringskurs 100p

Totalt 1400pLitteratur

Termin 1

Pedagogikboken

ISBN 978-91-27-45 571-9

Förlag: Natur & Kultur

Författare: Louise SjöstrandBoendepaket i Vilhelmina

Vi

har samlat våra förslag på boenden i Vilhelmina här (länk)


Aktiviteter i Vilhelmina

Vi har samlat förslag på aktiviteter att göra i Vilhelmina under din vistelse här (länk)


Ställ din fråga här

Sara Danielsson


SYV/Utbildningsledare


telefon: 073-842 99 20

e-post: sara.danielsson@vilhelmina.se