Barnskötare

BARNSKÖTAREFör dig som vill jobba med barn


Vilhelmina Lärcentrum genomför en barnskötarutbildning i samarbete med förskolorna i Vilhelmina. Nationellt yrkespaket med kurser från barn- och fritidsprogrammet utformat för arbete inom pedagogisk verksamhet.  


Utbildningens mål:

 • förmåga att arbeta med barns och ungas växande och lärande utifrån deras förutsättningar.

 • förmåga att samverka, samarbeta och kommunicera.

 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

 • kunskaper om olika pedagogiska verksamheter.

 • kunskaper om människors lärande och levnadsmiljöer.

 • kunskaper om arbetsmiljö- och arbetsorganisationsfrågor samt förmåga att arbeta säkert

  och ergonomiskt.

 • kunskaper om grundläggande demokratiska värden och internationella överenskommelser

  och riktlinjer som styr olika verksamheter.


Är du inte skriven i Vilhelmina kommun? Du är så välkommen med ansökan, men informera snarast vuxenutbildningen i din hemkommun, annars blir din ansökan inte behandlad.

Om utbildningen

Barnskötare

Tid

2023-01-16 till 2024-05-27


Termin 1: 2023-01-16 till 2023-06-16

Termin 2: 2023-08-26 till 2023-12-22

Termin 3: 2024-01-08 till 2024-06-12


Antal

12-14 deltagare


Ansökan

Sen ansökan är öppen!


Ansök här! 


Studiemedel

Utbildningen är studiemedelsberättigad från CSN.


Kostnader för deltagaren

Utbildningen är gratis, men du bekostar själv studielitteratur.


Kostnader för hemkommunen

43,75 kr/poäng.

Hur blir jag barnskötare?

Vi rekommenderar:


Svenska/svenska som andraspråk på grundläggande nivå.

Schema

Preliminärt schema:

Utbildningsplan

Termin 1

Kommunikation
Lärande och Utveckling
Människors Miljöer
Pedagogiskt Ledarskap

Orienteringskurs


Termin 2

Grundläggande Vård och Omsorg (Barnomsorg)
Hälsopedagogik
Etnicitet och Kulturmöten
Skapande verksamhet


Termin 3

Pedagogiskt arbete
Specialpedagogik
Barns Lärande och Växande
Pedagogiska Teorier och Praktiker


Ingående kurser

SOIETN0 Etnicitet och kulturmöten 100 p

GRUGRD0 Grundläggande vård och omsorg, 100 p

HALHAL0 Hälsopedagogik 100 p

PEDKOU0 Kommunikation, 100 p

PEDLÄR0 Lärande och utveckling, 100 p

PEDMÄI0 Människors miljöer, 100 p

PEDPED0 Pedagogiska teorier och praktiker, 100 p

PEDPEG0 Pedagogiskt ledarskap, 100 p

SPCSPE01 Specialpedagogik 1, 100 p

PEDBAS0 Barns lärande och växande, 100 p

PEGPEA0 Pedagogiskt arbete, 200 p

PEGSKP Skapande verksamhet, 100 p


Orienteringskurs 100pTotalt 1400pLitteratur

Termin 1

Pedagogiskt arbete, Elevbok

ISBN: 9789151101972

Förlag: Gleerups Utbildning AB

Författare: Tove Phillips 


Boendepaket i Vilhelmina

Vi har samlat våra förslag på boenden i Vilhelmina här (länk)


Aktiviteter i Vilhelmina

Vi har samlat förslag på aktiviteter att göra i Vilhelmina under din vistelse här (länk)


Var studerar jag?

Vilhelmina Lärcentrum

Ställ din fråga här

Sara Danielsson


SYV/Utbildningsledare


telefon: 073-842 99 20

e-post: sara.danielsson@vilhelmina.se