Förståelse för uppdraget

Förståelse för uppdraget

Efter studenten provade Jesper först att vara vikarie i förskola. “Under den tiden kände jag att det kunde vara ett jobb för mig. Det stod mellan vården och förskola och då kändes förskolan mer tilltalande. Jag har alltid velat jobba med människor” berättar Jesper som blev klar barnskötare höstterminen 2023.


“Att få möjlighet att utbilda mig till barnskötare efter min gymnasieutbildning har varit bra. Under utbildningen har jag fått relevanta och goda kunskaper som krävs för att kunna utföra mitt jobb som barnskötare. Vi har fått grunderna och bland annat skapat oss en förståelse för vikten av att planera och dokumentera det vi gör med barnen.”


Jesper valde att läsa på heltid vid Vilhelmina Lärcentrum, med ett upplägg om halva tiden på plats i skolan och halva tiden distans. Det här upplägget passade Jesper väldigt bra då han kunde kombinera både arbete och studier vissa perioder eftersom han kunde göra studierna på kvällstid om ett vikariebehov uppkom på någon av förskolorna. Friheten att kunna planera sina egna studier är något som Jesper uppskattat. Idag arbetar han 80% inom förskolan och trivs med sitt jobb.


Innan Ghazal kom till Sverige, hade hon universitetsstudier inom matematik, motsvarande kandidatexamen. När kom till Sverige fick hon jobb på förskola men hade inte rätt utbildning.


“Jag tänkte att det skulle vara bra att få kunskap för mitt jobb. Det är skillnad på att jobba utan utbildning och att ha utbildning. Jag har fått mer förståelse för uppdraget och vad det faktiskt innebär att jobba på förskola och som barnskötare.”


Ghazal valde att gå utbildningen på distans och har på så sätt kunnat ha kvar sitt jobb på förskolan. Hon har också familj med små barn så att slippa pendlingen och kunna studera på hemmaplan har var en möjlighet som passade henne utmärkt.


 “Att som utlandsfödd har det varit uppskattat med möjligheten att ha goda lärare som hjälper mig med språket så att jag förstår. Samtalen sker i lugn takt och det är okej att fråga när jag inte förstår. “