Elkurser

INSTALLATIONSELEKTRIKER & AUTOMATIONSTEKNIKER


Kontinuerlig antagning med individuell tidsplanering

För dig som vill jobba med installation, drift och underhåll


Kurserna vid Vilhelmina Lärcentrum ger dig en yrkesexamen inom elinstallationer, system för automatiserad produktion samt energi-, miljö- och vattenteknik. Kanske ser du dig själv arbeta som automationstekniker eller installationselektriker? 


Utbildningen är 18 månader och passar dig som vill jobba med modern teknik och modern utrustning med människor i ett serviceyrke. Du läser ämnen som är programgemensamma för el- och energi i gymnasieskolan. Malgomajskolan är Lärcentrums utbildningsleverantör och utbildningan anpassas efter dina intressen och ger dig möjlighet att forma en egen yrkesprofil. Utbildningen startar utifrån dina unika utgångspunkter och därför krävs inga förkunskaper.


Är du inte skriven i Vilhelmina kommun? Du är så välkommen med ansökan, men informera snarast vuxenutbildningen i din hemkommun, annars blir din ansökan inte behandlad.

Om utbildningen

Installationselektriker och automationstekniker

Tid

Kontinuerlig antagning med individuell tidsplanering


Antal

7 deltagare


Ansökan

Kontinuerlig antagning med individuell tidsplanering.

Klicka här för ansökan.Studiemedel

Utbildningen är studiemedelsberättigad från CSN i kombination med andra kurser


Kostnader för deltagaren

Utbildningen är gratis, men du bekostar själv studielitteratur.


Kostnader för hemkommunen


Upplägg

Vi jobbar med ett individuellt anpassat upplägg. Vår SYV hjälper dig med en individuell studieplan som du följer under utbildningens gång.


Boendepaket i Vilhelmina

Vi har samlat våra förslag på boenden i Vilhelmina här (länk)


Aktiviteter i Vilhelmina

Vi har samlat förslag på aktiviteter att göra i Vilhelmina under din vistelse här (länk)

Vilka förkunskaper behöver jag?

Du behöver: 


Inga förkunskaper, utbildningens takt och nivå bestäms

efter dina erfarenheter

Inriktningar


Installationselektriker

Inriktningen elteknik riktar sig mot montage, service och underhåll av elanläggningar och maskiner. Du får lära dig att göra elinstallation i byggnader och inom industrin. Du lär dig i att felsöka och montera elmotorer, belysningar eller andra elektriska anläggningar. Inriktningen elteknik innehåller installationsteknik och teori för att du ska på sikt kunna bli behörig elektriker.


Vill du bli installationselektriker?


Vi kan inte ge dig allmän behörighet (auktoriserad elinstallatör) lågspänning.


Vi kan däremot hjälpa dig med elteknikkurser (14 st) 1500 p så att du blir anställningsbar som lärling.


När du är lärling så kan du gå vidare med studierna vid tex EUU. Läs mer om deras utbildning till auktoriserad elinstallatör.


Automationstekniker

Automationstekniker är ett yrke där arbetsuppgifterna skiftar beroende på vilken verksamhet och bransch man arbetar nio. Som automationstekniker monterar, ställer in, felsöker och reparerar du utrustningar för automatisk styrning och reglering av olika industriprocesser och maskinanläggningar. Ett exempel är programmering av robotar som används i tillverkningsindustrin, ett annat exempel kan vara utrustningar inom livsmedel eller medicinsk teknik.


Andra exempel är installation, service och underhåll av styrsystem för värme- och ventilation.

Du får lära dig att använda mätinstrument för att göra el-mätningar i kraft- och signalsystem och att använda testprogram för att söka fel i de program som styr processen eller maskinen. Ibland är maskinerna eller anläggningarna uppkopplade i digitala närverk och mycket av felsökningen görs med en uppkopplad dator redan innan man kommer ut i anläggningen. När man lokaliserat felet byts eller repareras de defekta delarna, justeringar görs, också i programmen, och man kontrollerar att utrustningen fungerar igen.


Automatik-utrustning finns överallt i samhället. De används mer och mer inom industrin, i fordon och i våra hem. Det råder brist på automationstekniker i Sverige.

Var studerar jag?

Vissa delar på distans, annars på plats på Malgomajskolan 2 (samma hus som Lärcentrum)

REBECCA WENNBERG OM ELUTBILDNINGEN

En flexibel utbildning med en yrkesexamen - på 1,5 årKonditor, vikarierande lärare och postombud för att sedan bestämma sig för att skola om sig helt till installationselektriker. Rebecca Wennberg, 26, studerar el via Vilhelmina Lärcentrum och siktar på en framtid som installationselektriker.

MARIKA SJÖBERG OM ATT BYTA BANA

Karriärväxla och stanna på hemmaplan?


Utbildning, jobb, familjeliv, framtid. Det är stora livsfrågor som behöver svar. Marika ville byta inriktning i arbetslivet men ville inte lämna Vilhelmina, så hon läste till installationselektriker på hemmaplan.

HUR SER UTBILDNINGEN TILL AUTOMATIONSTEKNIKER OCH INSTALLATIONSELEKTRIKER UT?

Sara Danielsson


SYV/Utbildningsledare


telefon: 073-842 99 20

e-post: sara.danielsson@vilhelmina.se

Ställ din fråga här