CNC-Operatör

Lärling: CNC-Operatör


Ansökan öppen

Är du en av framtidens CNC-Operatörer eller Maskintekniker?


"Som maskintekniker och CNC-operatör är du med i hjärtat av produktionen, i allt från kvalitetssäkring av produktionsflöden till dess att produkten är färdig.
Ibland ingår allt från att programmera maskiner utifrån ritningar till att planera, övervaka och kontrollera maskinernas arbete. Därför får du lära dig all nödvändig kunskap som att använda rätt utrustning för ändamålet, hur du använder CAD/CAM samt hur du bearbetar material med moderna processer inom industrin.
I de mer praktiska momenten får du använda CNC-maskiner, som används av branschen idag, samtidigt som vårt nära samarbete med näringslivet ger dig chans att skapa rätt kontakter inför framtida jobb. Efter avslutad utbildning har du både de teoretiska och praktiska kunskaperna som krävs för att bli certifierad CNC-operatör."


Astar utbildning
Lärlingsutbildning är förlagd på arbetsplats 75% och teoretiska studier 25% via Astar i Umeå. Det mesta av teorin läses på distans, men det kommer vara ett antal fysiska träffar i Umeå med läraren. 


De företag som kommer att ansvara för den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen är Vilhelmina Ingenjörsbyrå, Diling teknik och Stalon silencers från Vilhelmina samt ELBK och Norrmodul från Dorotea. 

Om utbildningen

CAD 1

Tid

Starten sker löpande under förutsättning att det är nog många sökande.

Utbildningen är 38 veckor lång


Antal

Begränsat antal platser. Efter ansökan kommer det ske urval genom intervjuer. 


Ansökan

Klicka här för ansökan!

Studiemedel

Utbildningen är studiemedelsberättigad från CSN i kombination med andra kurser


Kostnader för deltagaren

Utbildningen är gratis, men du bekostar själv studielitteratur.

Vilka förkunskaper behöver jag?

Du behöver ha gått klart grundskolan samt ha läst: Sv1, Ma1, En 5 eller motsvarande för att söka till den här vuxenutbildningen.
Utbildningen är främst för dig som är över 20 år.
Du som är nyanländ behöver också ha läst grundläggande svenska som andraspråk eller göra ett nivåtest hos din hemkommun.

Lärare

Magnus Henriksson, Astar


Utrustning

Egen dator


Ingående kurser

Orienteringskurs 1C                        50p

Produktionskunskap 1                    100p

Människan i industrin 1                  100p

Produktionsutrustning 1                 100p

Datorstyrd produktion 1                 100p

Produktionsutrustning 2                 100p

Produktutveckling 1                         100p

Datorstyrd produktion 2                 100p

Tillverkningsunderlag 1                   100p

Materialkunskap 1                           100p

CAD (Valfri)                                        100p

Totalt: 950p(1050P)


Boendepaket i Vilhelmina

Vi har samlat våra förslag på boenden i Vilhelmina här (länk)Aktiviteter i Vilhelmina

Vi har samlat förslag på aktiviteter att göra i Vilhelmina under din vistelse här (länk)

Var studerar jag?

Du läser utbildningen på ett företag, med vissa träffar på Astar i Umeå. 

Sara Danielsson


SYV/Utbildningsledare


telefon: 073-842 99 20

e-post: sara.danielsson@vilhelmina.se

Ställ din fråga här