CNC

CNC-OPERATÖR


Astar

En utbildning för dig som vill jobba med produktion


Som maskintekniker och CNC-operatör är du med i hjärtat av produktionen, i allt från kvalitetssäkring av produktionsflöden till dess att produkten är färdig.
Ibland ingår allt från att programmera maskiner utifrån ritningar till att planera, övervaka och kontrollera maskinernas arbete. Därför får du lära dig all nödvändig kunskap som att använda rätt utrustning för ändamålet, hur du använder CAD/CAM samt hur du bearbetar material med moderna processer inom industrin.
I de mer praktiska momenten får du använda CNC-maskiner, som används av branschen idag, samtidigt som vårt nära samarbete med näringslivet ger dig chans att skapa rätt kontakter inför framtida jobb. Efter avslutad utbildning har du både de teoretiska och praktiska kunskaperna som krävs för att bli certifierad CNC-operatör.

Om utbildningen

Tid

Olika starter.


Ansökan

Klicka här för intresseanmälan!

Intresseanmälan är för dig som är skriven i Vilhelmina. Är du skriven i annan kommun, så ta kontakt med Lärcentrum i din hemkommun.


Studiemedel

Utbildningen är studiemedelsberättigad från CSN.


Kostnader för deltagaren

Utbildningen är gratis, men du bekostar själv studielitteratur.


Kostnader för hemkommunen


Vilka förkunskaper behöver jag?

Du behöver ha gått klart grundskolan eller motsvarande för att söka till den här vuxenutbildningen. Utbildningen är främst för dig som är över 20 år. Du som är nyanländ behöver också ha läst grundläggande svenska som andraspråk eller göra ett nivåtest hos oss.

Utbildningsanordnare

Astar


Utbildningslängd

Ca 45 veckor


Ingående kurser

KGYORK11C Orienteringskurs 1 C

PRDPRO01 Produktionskunskap 1

MÄIMÄN01 Människan i industrin 1

PRUPRD01 Produktionsutrustning 1

DARDAT01S Datorstyrd produktion 1

PRUPRD02 Produktionsutrustning 2

PRKPRK01 Produktutveckling 1

DARDAT02 Datorstyrd produktion 2

TILTIL01 Tillverkningsunderlag 1

MAEMAT01 Materialkunskap 1

Var studerar jag?

Utbildningen är på distans.

ANSÖK NU!

Sara Danielsson


SYV/Utbildningsledare


telefon: 073-842 99 20

e-post: sara.danielsson@vilhelmina.se

Ställ din fråga här