Bygg trä

BYGGARBETARE TRÄ


Astar

En utbildning för dig som vill jobba med händerna


Träarbetare, även kallad snickare, arbetar med många olika arbetsuppgifter. Du är med under hela byggprocessen om du arbetar med husbyggnation, från formsättning till takkonstrukturer och inredning. Yrket utövas i många olika miljöer: högt upp i ett höghus, vid byggnation av friggebod eller vid renovering av kök samt kökssättning.

Om utbildningen

Tid

Olika starter.


Ansökan

Klicka här för intresseanmälan!

Intresseanmälan är för dig som är skriven i Vilhelmina. Är du skriven i annan kommun, så ta kontakt med Lärcentrum i din hemkommun.


Studiemedel

Utbildningen är studiemedelsberättigad från CSN.


Kostnader för deltagaren

Utbildningen är gratis, men du bekostar själv studielitteratur.


Kostnader för hemkommunen


Vilka förkunskaper behöver jag?

Du behöver ha gått klart grundskolan eller motsvarande för att söka till den här vuxenutbildningen. Utbildningen är främst för dig som är över 20 år. Du som är nyanländ behöver också ha läst grundläggande svenska som andraspråk eller göra ett nivåtest hos oss.

Utbildningsanordnare

Astar


Utbildningslängd

12-15 månader


Ingående kurser

KYORK11C Orienteringskurs 1 C

BYGBYG01 Bygg och Anläggning 1

BYGBYG02 Bygg och Anläggning 2

SEVSEV01 Service och Bemötande 1

HUSHUB0 Husbyggnadsprocessen

HUSHUS01 Husbyggnad 1

HUSHUS02 Husbyggnad 2

HUSHUS03 Husbyggnad 3 ombyggnad

TRÄTRK01 Trä 1 stommar

TRÄTRK02 Trä 2 beklädnad

TRÄTRK03 Trä 3 montageVar studerar jag?

Utbildningen är på distans.

Sara Danielsson


SYV/Utbildningsledare


telefon: 073-842 99 20

e-post: sara.danielsson@vilhelmina.se

Ställ din fråga här