Studieverkstan

STUDIEVERKSTADEN

Studieverkstaden / Matematikstöd


Studieverkstaden är till för alla som studerar på Vilhelmina Lärcentrum
och som behöver stöd för att fullfölja sina studier på Sfi, grund- och gymnasial nivå.


I höst kommer Lars Jonsson som finns på studieverkstaden erbjuda handledning under tisdagar, onsdagar och fredagar. För att anmäla sig till matematikstöd via studieverkstaden så anmäl dig vi anmälningslänken längre ned på denna sida. 


Studieverkstaden bemannas av handledare och är inte en utbildning, utan ett stöd i dina  studier. Du behöver närvara kontinuerligt på studieverkstaden för att behålla din plats.

Handledarna är inte experter inom alla områden, men är lärare till vardags, sakkunniga inom sina ämnesområden och har goda allmänna kunskaper. 


Studieverkstaden

Om Studieverkstaden

Tid

Öppet, men obemannat


Anmälan

Klicka här för att anmäla dig till Studieverkstaden!


Studiemedel

Utbildningen är studiemedelsberättigad från CSN i kombination med andra kurser


Kostnader för deltagaren

Utbildningsstödet är gratis.


Kostnader för hemkommunen

Normal yrkesvux-taxa.

Vilka förkunskaper behöver jag?

Du behöver inga förkunskaper till Studieverkstaden.

Var studerar jag?

Du deltar i Studieverkstaden på Vilhelmina Lärcentrum eller via fjärr.

Handledare

Studieverkstaden är obemannad.


Utrustning

Ditt eget studiematerial


Ingående kurser

Orienteringskurs 200p


Boendepaket i Vilhelmina

Vi har samlat våra förslag på boenden i Vilhelmina här (länk)


Aktiviteter i Vilhelmina

Vi har samlat förslag på aktiviteter att göra i Vilhelmina under din vistelse här (länk)

Ställ din fråga här

Sara Danielsson


SYV/Utbildningsledare


telefon: 073-842 99 20

e-post: sara.danielsson@vilhelmina.se